Algemene Leden Vergadering - 29-6-2017 12.07

Algemene Ledenvergadering  6 juli 20.00

 

Beste leden, 

Donderdag 6 juli houden wij onze ALV. U bent allen van harte uitgenodigt