De vereniging

Sinds 2014 zijn wij als vereniging niet alleen verantwoordelijk voor het gebouw en het organiseren van activiteiten, maar ook voor de buitenboel. Na een strijd tegen de voorgestelde bezuiniging hebben wij de mogelijkheid gekregen de speeltuin zelfstandig in beheer te krijgen. We huren professioneel toezicht in en daarnaast houden vrijwilligers toezicht.  Wij zijn van mening dat in onze buurt een levendige speeltuin waar veel kan, maar waar ook toezicht nodig is, van grote waarde is voor de kinderen en voor het buurtgevoel. 

U kunt bij de vereniging terecht als u een activiteit wilt organiseren, die openbaar is en gericht is op onze doelgroep (kinderen en buurtbewoners). Daarnaast kunnen leden ook op bepaalde tijden en dagen een kinderfeestje houden op de speeltuin, Hiervoor kunt het gebouw afhuren.