Contributie

Om alle activiteiten te kunnen organiseren hebben wij ook uw contributie nodig.

De contributie bedraagt 15,- per jaar.

U mag natuurlijk altijd meer overmaken...

U kunt ons machtigen  via het machtigingsformulier

Klik hier voor het machtigingsformulier

 

Als u dat liever heeft kunt u ook direct aan ons overmaken op bankrekeningnummer

NL65 INGB 0005 0860 15