Contributie

Lid worden van speeltuin de Waag?!

Om alle activiteiten te kunnen organiseren vragen wij u om een bijdrage in de vorm van een contributie voor het lidmaatschap van de speeltuinvereniging. 

Het lidmaatschap bedraagt EUR 15,- per jaar. Maar u mag natuurlijk altijd meer overmaken.

 

U kunt het bedrag overmaken:

  • op bankrekeningnummer: NL29 INGB 0009 0700 65 t.n.v. “Speeltuin De Waag” onder vermelding van “Contributie lidmaatschap”; 

 

Belangrijk om te weten...

  1. Leden hebben het recht om op bepaalde tijden en dagen een kinderfeestje te houden op de speeltuin. Hiervoor kunt u het gebouw afhuren.
  2. Leden hebben recht op inspraak tijdens de ledenvergaderingen.
  3. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.
  4. Bij het niet betalen van de contributie vervalt het lidmaatschap.

Onze dank is groot!